Om oss – VVS-planering K Lindgrén

Företaget grundades år 1991, under en djup lågkonjunktur, av ingenjör Kenneth Lindgrén som ännu leder företaget. Verksamhetens tyngdpunkts områden har under årens lopp varierat. Under 1990-talet planerades mycket småhus, delvis som underleverans till olika husfabriker. Den offentliga sektorn har gett sysselsättning under hela tiden företaget verkat. Under en period på 1990-talets slut och 2000-talets början var den här typen av projekt betydande. Under de senaste tio åren har olika former av rörrenoveringar i höghus planerats i stor omfattning. Eftersom verksamheten har pågått under en förhållandevis lång period så har ett brett kunnande, för olika typer av projekt och kundgrupper, inhämtats. Samarbete sker med många andra aktörer inom byggnadsbranschen.Vi försöker sköta företagsverksamheten på ett så bra sätt som det är möjligt. Kundernas förtroende är viktigt. Med ödmjukhet kan vi konstatera, att många kunder återkommer kontinuerligt med nya beställningar. Företaget har ett nätverk med olika experter, som anlitas för t.ex. ekonomisk och juridisk rådgivning. Företaget har god kreditvärdighet, AAA år 2014, och har av Suomen Asiakastieto Oy klassats som hörande till Suomen Vahvimmat år 2013. Uppgifter om företaget finns införda i Luotteva Kumppani-programmet.
Om oss 12:03:2014