Tjänster – VVS-planering K Lindgrén

Företaget erbjuder grundläggande VVS-planering för alla typer av byggnadsprojekt, omfattande:

  • värme
  • kyla
  • värmeåtervinning
  • vatten och avlopp
  • ventilation
  • byggnadsautomation

Olika typer av specialrörsystem planeras också. Som exempel kan nämnas:

  • tryckluft
  • sjukhusgaser
  • processvatten inom industrin
  • oljerör mm. för verkstäder

Företaget har ett brett kunnande gällande hela byggnadsprocessen. Vi sköter vid behov olika former av projektledning av byggnadsprojekt och andra typer av projekt.

Företagets representanter har rätt att utfärda energicertifikat på grundläggande nivå.

Företagets representant anlitas också som sak kunnig i olika former av tvistemål. Kontakt person kan vara någon part i målet eller det rättsbiträde, som sköter ärendet. Vi tungerar vid behov också som vittne i olika rättsinstanser.

maskinrum vvs planering k lindgrén vasa
Tjänster 12:03:2014