Referenser – VVS-planering K Lindgrén

Vi har utfört planering av bl.a följande typer av projekt:

Bostadshus:

 • nybyggnation av radhus >10 st
 • nybyggnation av höghus >15 st
 • grundrenoveringar ca 10 st
 • renoveringar:
  • traditionella rörrenoveringar >30 st
  • förnyande av vattenrör >10 st
  • anslutning till fjärrvärme >20 st
  • sanering av värmesystem ca 20 st
  • övrigt ca 10 st
Kontorsutrymmen >60 st
Affärsutrymmen >30 st
Industriprojekt >70 st
Daghem 7 st
Utrymmen för utbildning:
 • lågstadier 7 st
 • högstadier och gymnasier 9 st
 • yrkesutbildande skolor 5 st
 • yrkeshögskolor och universitet 11 st
Utrymmen för hälsovård >25 st
Kyrkliga byggnader >8 st
Storkök och restauranger >10 st
Hotellutrymmen 4 st
Laboratorier 5 st
Övriga:
 • gårdsprojekt: regnvatten, dränering, mm >20 st
 • infrastruktur: fjärrvärme, vatten och avlopp 5 st
 • automatik >10 st

Referenser 12:03:2014